سلام دوباره به فضاپیمای گمشده پس از 35 سال

اوشگر خورشیدی ISEE-3 که از اوایل دهه 1980 در فضا گم شده بود، توسط گروهی از محققان پیدا شد.کاوشگر خورشیدی ISEE-3 ناسا سال 1978 با هدف بررسی بادهای خورشیدی به فضا پرتاب شد و به عنوان نخستین فضاپیما در یکی از نقاط لاگرانژی - بین زمین و خورشید - مستقر شد؛ پس از کامل کردن مأموریت، در سال 1982 به عنوان نخستین فضاپیما راهی مأموریت ملاقات با دنباله‌دار 21P/Giacobini–Zinner و سپس دنباله‌دار هالی شدبرقراری ارتباط بین مرکز کنترل زمینی و فضاپیما از آن زمان قطع شد و ناسا در سال 1998 بطور رسمی ارسال سیگنال به ISEE-3 را متوقف کرد.گروهی از محققان علوم فضایی در پروژه ISEE-3 Reboot اقدام به رهگیری مسیر حرکت فضاپیما کرده و سرانجام موفق به برقراری ارتباط دو سویه با کاوشگر خورشیدی، پردازش داده‌ها و ارسال دستورات برای انجام عملکردهای خاص شدند.برقراری ارتباط با ISEE-3 از طریق رصدخانه رادیویی آرسیبو (Arecibo) در پورتوریکو انجام شد.طی روزهای آینده محققان قصد دارند سلامت فضاپیما و فناوری‌های مورد نیاز برای روشن کردن مجدد موتورها را برای نزدیک کردن ISEE-3 به مدار نزدیک زمین مورد ارزیابی قرار دهند.درصورت رضایتمندی از سلامت و داده‌ها، این فضاپیما با همکاری محققان رصدخانه آرسیبو آماده انجام مأموریت جدید در اطراف خورشید خواهد شد.

/ 0 نظر / 18 بازدید